Dlaczego warto postawić na pompę ciepła?

Pompy ciepła mają wiele zalet, zarówno ekonomicznych jak i ekologicznych. Nie emitują do środowiska szkodliwych substancji w pełni ekologicznie ogrzewając dom i wodę. Są znacznie tańsze w codziennym użytkowaniu od standardowych form grzewczych, jedyna większa inwestycja obejmuje zakup i montaż urządzeń, jednak bardzo często koszty te chowają się w kosztach budowy. W przypadku połączenia z instalacją fotowoltaiczną koszty energii będą bardzo niskie. By zachęcić Łodzian zarówno do zmiany aktualnego ogrzewania, ale także przy budowach nowych budynków do instalacji pompy ciepła, Wójewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi przewiduje dofinansowania.

Pompy ciepła dofinansowanie Łódź

Łódzkie dofinansowanie do pomp ciepła występuje w trzech wariantach:

  1. Dofinansowanie w przypadku demontażu nieefektywnego źródła energii na paliwo stałe, zakup i montaż pompy ciepła gruntowej lub powietrze-woda, która będzie ogrzewać budynek lub budynek i wodę przewidziano maksymalne dotacje w wysokości 30 000 w przypadku połączenia instalacji z fotowoltaiką lub 25 000 bez instalacji fotowoltaicznej.
  2. Dofinansowanie do 30 000 w przypadku połączenia z fotowoltaiką lub do 25 000 zł bez fotowoltaiki w przypadku demontażu nieefektywnego źródła energii na paliwo stałe oraz zakup i montaż innego źródła ciepła niż wymienione w pkt 1.
  3. Dofinansowanie do kupna i montażu instalacji pompy ciepła obejmujące maksymalną kwotę 10 000 złotych.

Jak skorzystać z dofinansowania? Kto może zostać beneficjentem?

Warunków jest całkiem sporo, jednak mnóstwo osób i rodzin się na nie kwalifikują. Dokładna lista warunków jakie trzeba spełnić znajduje się na https://sprawnawentylacja.pl/pompy-ciepla/dofinansowanie/, jednak postaramy się przybliżyć teraz najważniejsze:

  • Osoba musi być właścicielem lub współwłaścicielem budynku jednorodzinnego lub wydzielonego lokalu w budynku z wyodrębnioną księgą wieczystą.
  • Miesięczny dochód nie przekracza 1564 zł (gospodarstwo wieloosobowe) lub 2189 zł (gospodarstwo jednoosobowe)
  • Osoba prowadząca działalność gospodarczą nie może mieć przychodu wyższego niż trzydziestokrotność najniższej krajowej za rok kalendarzowy poprzedzający złożenie wniosku o dofinansowanie do pompy ciepła.

Warto również pamiętać, że istnieje kilka programów, z których można ubiegać się o dofinansowanie, m.in. są to:

  • Program Czyste Powietrze
  • Dofinansowania z NFOŚIGW
  • Program dla rolników
  • Ulga termomodernizacyjna i wiele innych programów.