Powody zakupu nowej nieruchomości bywają naprawdę różne: co osoba, to przypadek. Najczęściej jednak można wymienić kilka: chęć rozpoczęcia nowego życia, chęć usamodzielnienia się, wyrwania spod skrzydeł rodziców, założenia nowej rodziny i tak dalej – kupno mieszkania to skutek, który ma różne przyczyny.

 

Nawet te mniej oczywiste, jak zakup nieruchomości dla dziecka, które… przestaje być dzieckiem i rozpoczyna edukację wyższą w innym miejscu zamieszkania. Przedsiębiorczy i mogący sobie pozwolić na taki ruch rodzice, decydują się właśnie wtedy na takie kupno. Mieszkania studenckie są oczywiście dostępne, jeśli mówimy o wynajmie, i raczej jest w czym wybierać, zwłaszcza, gdy nie ma się limitów cenowych, ale o ileż łatwiejsze i sprawniejsze – i perspektywiczne jest jednak jego zakupienie. Kto by – jeśli mógłby wybierać pomiędzy wynajem a kupnem – nie zdecydował się na kupno? Mieszkania przecież, zwłaszcza te nienależące do nas, bywają różne, a tym samym różni bywają właściciele – najlepiej więc, zwłaszcza w przypadku nowej drogi naszego dziecka, by samo sobie było właścicielem.